תרופות שמחוץ לסל  image
סל התרופות הרחב ביותר בישראל

תרופות שאינן בסל ובדיקות גנטיות למחלה.

לעיתים התרופה הנדרשת לטיפול בבעיה רפואית,,אינה כלולה בסל התרופות הממלכתי,ועלותה עלולה להגיע לסכומים גבוהים מאד,על מנת לא להגיע חלילה למצב שבו יקשה עליך לעמוד בהוצאה,כדאי שיהיה לך ביטוח לתופות שאינן בסל ובדיקות גנטיות,שיעניק לך גב כלכלי ויאפשר לך לבחור את התרופה המתאימה לך ביותר מבין התרופות המאושרות בארץ ובעולם.

תרופות בהתאמה אישית שינתנו במקרים הבאים:
  • ניתן אישור לייבא תרופה למבוטח על פי הנחיות הקבועות בחוק.
  • התרופה נמצאה יעילה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על סמך בדיקה גנית.
  • במקרה של סכנת חיים,
  • במקרה בו רופא מומחה בכיר קבע,כי תרופה יעילה באופן ממשי לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח על סמך שני פרסומים מדעיים רפואיים מקובלים וכי התועלת בתרופה עולה על הסיכון הכרוך בה
היקף הכיסוי

  • סך של 2,000,000 ש"ח המתחדש בכל תקופת הביטוח
  • ובנוסף,עבור תרופה מיוחדת ,סך של 50,000 ש"ח לחודש ועד 800,000 ש"ח למחלה (ולא לתקופת ביטוח)
התוכנית אינה כוללת השתתפות עצמית,ותרופות שעלותן מעל 300 ש"ח (ובתרופות בהתאמה אישית 800 ש"ח ) יכוסו במלואן מהשקל הראשון.