כמה זה עולה? image
לדוגמא: 
זוג הורים בגיל 31-40 עם 10 ילדים ישלם פרמיה משפחתית  חודשית של 110  ש"ח בלבד!!!! * לפי הפרוט הבא.

 מחיר לאדם פרמיה חודשית.

גיל 21-30 *30.41 ש"ח

גיל 31-40 * 33.9 ש"ח

גיל 41-50 *49.5 ש"ח

כל ילד 14.2 ש"ח לחודש .מהילד הרביעי ללא תשלום
ילד נחשב מגיל 0-20

דוגמא לפרמיה משפחתית.
זוג הורים בגיל 31-40 עם 2 ילדים העלות החודשית 96.2 ש"ח
ילד שלישי בתוספת 14.2 ש"ח לחודש
מהילד הרביעי ללא תוספת פרמיה .

המחירים כוללים כיסוי לתרופות והשתלות!