הצלת חיים ממש.

אדם הנזקק להשתלה או לטיפול מיוחד בחו"ל או זקוק לתרופות יחודיות שאינן בסל הבריאות- והן עשיות להציל את חייו, נמצא במצב רפואי חמור מסכן חיים.
סל הבריאות הממלכתי בישראל מתקשה לתת מענה מהיר ומספק לחולים הממתינים לקבלת איבר מתאים או לאלו הנדרשים לביצוע טיפולים בחו"ל שלא ניתן לבצעם בישראל,עלות ההוצאות הרפואיות הללו,יכולה להגיע למאות אלפי דולים ולרובנו קשה מאוד לעמוד בהוצאה הכספית הכרוכה בכך.הצורך הביטוחי image