1.  ביטוח השתלות פרטי מאפשר לעבור את ההשתלה בחו"ל  במוסדות רפואיים מובילים עם מאגר איברים רחב יותר מהקיים בישראל, המגדיל משמעותיתאת היכולת למצא תורם מתאים ובזמן קצר יותר .
 2. תוכנית הביטוח כוללת גם כיסוי להוצאות חשובות הנלוות להשתלה או לטיפול המיוחד בחו"ל.
 3. הערכות רפואיות לפני ביצוע השתלה או טיפול מיוחד,לרבות הטיסות לחו"ל הלוך ושוב לצורך ביצוען.
 4. איתור והפקת תאי גזע.
 5. קציר האיבר המושתל,שימורו והעברתו למקום ביצוע ההשתלה.
 6. שיפוי לשירותים הניתנים תוך ביצוע ההשתלה והטיפולים המיוחדים בחו"ל.
 7. טיפולים רפואיים בחו"ל שלא באמצעות אישפוז,לרבות דיאלזה.
 8. אשפוז,צוות רפואי וחדר ניתוח.
 9. הטסה רפואית.
 10. טיסה ושהייה בחו"ל למבוטח ולמלווה או לשני מלווים  במקרה של מבוטח קטן.
 11. טיפול המשך בחו"ל.
 12. הבאת מומחה רפואי לישראל .
ובנוסף התכנית מעניקה:
 • קצבה חודשית לפני ולאחר ביצוע ההשתלה.
 • 5,500 ש"ח לחודש למשך 6 חודשים למועמד להשתלה המרותק למיטתו.
 • 5,500 ש"ח לחודש למשך 24 חודשים לאחר ביצוע ההשתלה ובמקרה שהמבוטח ביצע את ההשתלה לפני גיל 60 ונמצא במצב תפקודי סיעודילאחר 24 חודשים,הוא יהיה זכאי להמשך גמלא עד 5 שנים.
 • כיסוי להשתלות מתקדמות של :שחלות,מעי,תאי גזע בישראל,איבר מבעלי חיים ואיברים שגודלו במעבדה עד סכומי הביטוח המירביים הקבועים בפוליסה.
 • מענה למצב בו נדרש אשפוז ארוך בחו"ל כולל כיסוי לתקופת אישפוז ארוכה והוצאות שהיה למבוטח ולבני משפחתו עד 150,000 ש"ח. 

הכיסוי הביטוחי image